Munthandel Oost-Brabant

 

Onze uitgebreide catalogus is ook online beschikbaar. Eenvoudig en snel te raadplegenUw bestelling bevat 0 regels

Algemene Voorwaarden

De door ons aangeboden munten/bankbiljetten zijn gegarandeerd echt.
De prijzen zijn in euro’s en inclusief B.T.W.
Bestellingen kunnen telefonisch, schriftelijk, per fax of per e-mail geschieden, doch ons
onbekende klanten dienen een telefonische bestelling schriftelijk te bevestigen, met opgave van
referenties.
Opdrachten beneden € 20,00 kunnen wij om administratieve redenen niet uitvoeren.
Verzending geschiedt aangetekend en voor rekening van de koper.
Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum.
Het eigendomsrecht gaat pas na volledige betaling over in handen van de koper.
Geleverde munten/bankbiljetten, welke niet aan de verwachtingen voldoen, mogen zonder
opgaaf van reden binnen 3 dagen na ontvangst worden teruggezonden, mits niet uit hun
verpakking verwijderd.
Indien een koper met betaling in gebreke blijft, zijn wij gerechtigd de vordering ter incasso uit
handen te geven, waarbij alle kosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke, voor rekening komen
van de koper.
Alle in deze website genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en/of vergissingen,
tussentijdse verkoop en verandering.

K.v.K.: 16041156
BTW-nr: NL064283100B01